आयुर्वेद औषधालय

वि. सं. २०२९ सालमा स्थापना भएको वगरछाप आयुर्वेद औषधालय, मनांग जिल्लाको नासों गाउँपालिका अन्तर्गत दानाक्यु भन्ने स्थानमा अवस्थित छ |

Manang Ayurved